Konkurs

REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI RZECZOWYMI

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest fanpage Budujemy się i zbieramy zainteresowanych, zwany dalej ekolokalnie.pl
1.2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest stronie internetowej jemy.ekolokalnie.pl/konkurs/
1.3. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne z wyłączeniem najbliższych członków rodzin administratorów całego serwisu ekolokanie.pl w tym bloga oraz fanpage, jak również sponsora konkursu.
1.4. Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
1.5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nagrody będą wysyłane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Nagrody i zasady ich przyznawania
2.1. W konkursie przewidziane są nagrody, które ufunduje aktualny sponsor. Sponsor oraz rodzaj i ilość nagród będzie podany z wyprzedzeniem.
2.2. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce.
2.3. Każdy uczestnik w jednym konkursie może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
2.4. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
2.5. Nagrody zostaną rozlosowane pomiędzy uczestnikami konkursu, spełniającymi warunki i zasady konkursu.
2.6. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez administratora ekolokalnie.pl poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza na tablicy fanpage’a.
2.7. Po wyłonieniu zwycięzców powinni się oni skontaktować w przeciągu 7 dni z ekolokalnie.pl na adres ekolokalnie (maupeczka) gmail.com podając w treści wiadomości takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz adres pocztowy pod który powinna zostać nadana nagroda.
2.8. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 2.7. skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
2.9. Ekolokalnie.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Zasady konkursu
3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić poniższe kryteria:
- być fanem strony ekolokalnie.pl (polubić fanpage)
- warunkiem również jest polubienie fanpage sponsora
- być fanem konkursu (polubić wpis konkursowy)
- udostępnić wpis konkursowy na swojej tablicy

4. Dane osobowe
4.1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem.
4.2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

5. Inne postanowienia
5.1. Ekolokalnie.pl przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród.
5.2. Ekolokalnie.pl zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności przed każdym uczestnikiem oraz informacje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
5.3. Ekolokalnie.pl jako organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostarczeniem nagrody przez Sponsora.

 
 

Możemy informować Ciebie o najzdrowszych przepisach..

Dodatkowo będziesz z nami w kontakcie a my z Tobą. Jeśli wydarzy się naprawdę coś istotnie ważnego lub odkryjemy niesamowicie smaczny i zdrowy przepis to dostaniesz od nas wyjątkową pyszną informację. To jak?

Twoje dane są z nami bezpieczne. Nie wysyłamy reklam.